اطلاعات پزشکان


 

نام و نام خانوادگی :علي ضامن مومني      

  نام پدر: عباسعلي        

تخصص: پوست        

آدرس:خيابان آمادگاه - روبروي جامکوسابق        

تلفن:  32216974          

نام و نام خانوادگی :   عباس قناعت

نام پدر: مرتضي

تخصص:پوست

آدرس :;خيابان آمادگاه - روبروي جامکوسا32219965  

نام و نام خانوادگی :عبدالرضا عرفاني        

نام پدر: بهمن            

;تخصص:پوست ومو 

آدرس :آمادگاه - مجتمع گلديس        

تلفن -32239468--پست الکترونیکی:Reza erfanyy@yahoo.com   

  نام و نام خانوادگی : علي اصيليان

  نام پدر: عباس

تخصص:  پوست- فتوشيپ جراحي پوست

آدرس :خیابان شیخ مفید ساختمان ارمان تلفن 36634663

 پست الکترونیک:   asilian@med.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی:سعيد خيام باشي

نام پدر:رضا        

تخصص :پوست        

آدرس :  خيابان توحيد- بالاي داروخانه دي

تلفن : 36265704 

سایت :Saeid khayam bashi.emnil.com  

نام و نام خانوادگی :محمود عمراني فرد

نام پدر:اسدالله

فوق تخصص: جراحي پلاستيک        

آدرس : خيابان شمس آبادي - چهارراه عباس آباد

تلفن:32360839

سایت: m -omraniefard.mui.ac.ir

پست الکترونیک:E/omranifard .mui.ac.ir                       

نام و نام خانوادگی:  اکبرقلمکاري

نام پدر: عباس

تخصص:  پوست

آدرس : خيابان سيد علي خان - ابتداي خيابان

تلفن: 2212258 3            ام و نام خانوادگی : احمد وطنخواه

  نام پدر:  رجبعلي

 تخصص: پوست

آدرس :خيابان آمادگاه - روبروي جامکوسابق

تلفن: 2212763    . پست الکترونیک:  mailto:9@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :علي اصغر علوي راد

نام پدر:  علي اکبر        

فوقتخصص:  جراح پلاستيک        

آدرس : ميدان آزادي - ساختمان سپهر- طبقه 4 - واحد 

تلفن:  36682833, 36698853

نام و نام خانوادگی :محمد جواد طباطبایی

نام پدر:اسماعيل        

فوق تخصص:پلاستيک وزيبايي        

آدرس : خيابان شمس آبادي - روبروي بيمارستان سينا- پلاک 174                

پست الکترونیک:  tabatabai@yahoo.com 

نام و نام خانوادگی : شهلا انشاييه

نام پدر: حسن

تخصص: بيماريهاي پوست

آدرس : آمادگاه - طبقه فوقاني بانک سپه

تلفن: 32218406

پست الکترونیک:  enshaiei@med.mui.ac.ir    

نام و نام خانوادگی : مسعود مسلمي                

نام پدر:  حيدر                

تخصص: پوست            

آدرس:خيابان توحید جهار راه..لیس ساختمان ماکانEmail:moslemi.dr@yahoo.com   

تلفن:   6732381-نام و نام خانوادگی :ماه رخساره ناظريان        

نام پدر:مرتضي        

تخصص:پوست        

آدرس :دروازه شيراز- ابتداي چهارباغ بالا- بن بست دادستان - ساختمان پارس

تلفن:     6617102 3-نام و نام خانوادگی :ذبيح الله شاهمرادي   

نام پدر:غلامعلي        

تخصص: پوست و مو

آدرس : خيابان شمس آبادي جنب MRI ساختمان زمرد - واحد109        

تلفن:  2204987 3-پست الکترونیک : shahmorade@med.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی:محمد عليپور

نام پدر:قربان        

تخصص:جراحي پلاستيک

آدرس :خيابان شمس آبادي - روبروي اورژانس عيسي بن مريم - پارس غربي - ساختمان مريم-طبقه 3واحد32

تلفن:32366454 -پست الکترونیک:  Alipor@medmui.ac.ir        

نام و نام خانوادگی فضل الله شريعتي        

نام پدر: حسين        

تخصص: پوست و مو        

آدرس :آمادگاه مجتمع پزشکي سپاهان بلوک 2        

تلفن:  32214885 -سایت :  shariati@med.mui.ac.ir    

نام و نام خانوادگی :فرحنازفاطمي

نام پدر:  نصرالله

تخصص: پوست        

آدرس :محتشم کاشاني- جنب MRI - مجتمع پرديس - طبقه 1

تلفنپست الکترونیک :Farahnaz@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :شهريارلقماني        

نام پدر: رضا

فوق تخصص:  جراح پلاستیک        

آدرس :خيابان محتشم کاشاني - جنب ساختمان النا

  • ا       6289565 3    6289566 3 سايت        dr loghmani.irبست الكترونيك  
  • نام و نام خانوادگی :  

محمدرضا خرازی   نام پدر:احمدتخصص:   پوست 

       آدرس :توحید میانی جنب داروخانه دکتر منوچهری مجتمع نور طبقه چهارم تلفن :3626943

 

پست الترونیک :    kharazi@yahoo.com    

نام و نام خانوادگی :حسين ابدالي       

نام پدر:حسن        

فوق تخصص: جراحي پلاستيک

آدرس :ابتداي چهارباغ بالا - مجتمع کوثر فازدوم - طبقه 4- واحد 617 

تلفن: پست الکترونیکی :   abdali@med.mui.ac.i&     

نام و نام خانوادگی :ناهيد مجلسي پور        

نام پدر: مهدي

تخصص:  پوست

آدرس : خيابان شمس آبادي - روبروي بيمارستان سينا

 تلفن: 32336349-سایت:  majlesipor.com       

نام و نام خانوادگی :شهلا ميرشهنشاهي

نام پدر:  صادق    

تخصص: پوست و مو

آدرس : خيابان شمس آبادي - ساختمانMRI طبقه 3

سایت:     Shahla-mirshams@yahoo.com    

نام و نام خانوادگی : پرويزکاشفي        

نام پدر:امين الله

تخصص:بيهوشي        

آدرس : بيمارستان الؤهرا-رياست    تلفننام و نام خانوادگی : گيتي صادقيان

نام پدر: منصور         

تخصص: پوست 

آدرس :  خيابان چهارباغ بالا مجتمع پارسيان طبقه 2

تلفن:36274949-پست الکترونیکی:     Sadeghiyan @SDLRC.MUI.ac.ir      

نام و نام خانوادگی : سعيد سهيلي پور

نام پدر: منصور

فوق تخصص:  گوش     

آدرس :خيابان شريعتي -مقابل نيروي انتظامي

تلفن:  6730662-6276173

سایت:   Soheilipor.med.mui.ac.ir 

نام و نام خانوادگی : مجيد راستي       

نام پدر:  عباس           

فوقتخصص: جراحي پلاستيک    

آدرس :خيابان توحید میانی ساختمان البرز                62581585 3   پست الکترونیک: Dr.rasti@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : مريم اختري    

تخصص: بيهوشي        

آدرس : اصفهان - بيمارستان سوانح امام موسي کاظم

تلفن :نام و نام خانوادگی :محمد رضا امید قائمي        

نام پدر:  حسن 

تخصص: پوست

آدرس : خيابان بزرگمهر- نبش خيابان هشت بهشت غربي ساختمان سارا - طبقه 5  

تلفن:  32652527-سایت:     Mroghaemi.com      

نام و نام خانوادگی : شعله فلاحت پيشه

 نام پدر:احمد

تخصص:  پوست 

آدرس :  خيابان فردوسي - ساختمان حکيم  طبقه همکف - پلاک 2   

تلفن:  32216974-پست الکترونیک:  Dr.sh- Falahat@yahoo.com  

نام و نام خانوادگی :محمد مسعودشوشتري

نام پدر:احمد  

تخصص: پوست 

آدرس :خيابان شمس آبادي - کوي نوبهار پلاک 19- طبقه فوقاني

تلفن:2333136 3-نام و نام خانوادگی :سميرا کرباسيون      

نام پدر: محمد صادق

تخصص: پوست        

آدرس : خيابان توحيد- نرسيده به چهارراه شريعتي - مجتمع البرز-طبقه 4 شماره 12

تلفن:6286875 3پست الکترونیک : Samira@ KarBasioun.com   

نام و نام خانوادگی :محمد رضا مرتضويان

نام پدر:سيد حسين

تخصص: بيهوشي

آدرس :اصفهان - مرکزجراحي اسپادانا

تلفن:6274949 3پست الکترونیکی:    Rmortazaviyan@yahoo.com  

نام و نام خانوادگی : اسفندياراسفنديار بختياري

نام پدر: امير        

تخصص:  بيهوشي      

 

 

نام و نام خانوادگی : واعظ شوشتري

نام پدر: عبدالله         

تخصص: پوست        

تلفن:پست الکترونیکی:sh@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : ندا اديبي

نام پدر: مصطفي    

تخصص:بوست      

آدرس : فلکه خوراسگان - ابتداي خيابان اباذر کوچه اباذر25 -طبقه 2

تلفن: 32215849                                          -نام و نام خانوادگی : مجيد دوامي نام پدر: محمودتخصص: پوست آدرس : خيابان شمس 32215849ابادی ساختمان قمرالدوله طبقه جهارم   تلفن مطب:ز      

تلفن:  پست الکترونیکی: Davami.M@yahoo.com  

نام و نام خانوادگی : اکبراميني       

نام پدر:  حسين   

تخصص: پوست 

آدرس :  نجف آباد -خيابان امام - کوچه گزان مايه

تلفن:  03312613504-سایت:         AKBAR2005.com 

نام و نام خانوادگی : هايده اعظم بور      v

نام پدر: مصطفي

تخصص: پوست 

آدرس : اصفهان - يمارستان بهشتي

تلفننام و نام خانوادگی : حميد رضا هدايتي

نام پدر:  هدايت الله

تخصص: ;پوست

آدرس :   کاشان - چهارراه آيت الله کاشاني ساختمان اميرکبيرطبقه 3

تلفن:03614455311 – 03614458841

نام و نام خانوادگی : الهه باطني

نام پدر: عبدالعلي       

تخصص: پوست

آدرس : خيابان شمس آبادي - جنب اورژانس عيسي بن مريم- مجتمع مريم طبقه         

تلفن:    3262233 3-سایت :    Elahe Bateni.com

نام و نام خانوادگی : زهره نيلفروشان

نام پدر: اصغر

تخصص:  پوست

آدرس : زرين شهر- بلوارشهيد باهنر- ابتداي کوچه بهشت

تلفن:03342270951 –نام و نام خانوادگی :محمدعلي نيلفروش زاده      

تخصص: پوست        

آدرس : اصفهان - مرکزتحقيقات پوست وسالک

تلفن:02188972221-ن              نام خانوادگی : مهدي صفازاده

نام پدر: فضل الله

تخصص: پوست

آدرس : شمس ابادي - جنب بيمارستان سينا روبروي داروخانه دکتردردکشان - ساختمان آرا 

تلفن:32235031 -بست الکترونیک :dr.safazadeh gmai.com 

نام و نام خانوادگی : اميرحسين سيادت

نام پدر: مرتضي

تخصص: پوست

آدرس : دروازه تهران - خيابان خرم مرکزتحقيقات صديقه طاهره         

تلفن:1 

نام و نام خانوادگی : محمد رضا رئيس زاده

نام پدر: فضل الله

تخصص: پوست

آدرس :  ابتداي خيابان محتشم کاشاني روبروي  جنب بيمه ايران

تلفن:6274222 3- 36264494 

نام و نام خانوادگی :  افشين داروغه      

نام پدر:  علي

تخصص: ;پوست

آدرس: شاهين شهر - خيابان فردوسي  فرعي دوم غربي

تلفن 

 

 

سوالات پزشکی كاربران
پيام هاي كاربران
گالري عكس
سايت هاي مرتبط
اطلاعات کلی درباره لیزر
درباره ما
تزريق بوتوکس
جستجوی مطالب
 
 
 
Isfahan University of Medical sciences