اطلاعات پزشکان


 

نام و نام خانوادگی :علي ضامن مومني      

  نام پدر: عباسعلي        

تخصص: پوست        

آدرس:خيابان آمادگاه - روبروي جامکوسابق        

تلفن:  2218482          

نام و نام خانوادگی :   عباس قناعت

نام پدر: مرتضي

تخصص:پوست

آدرس :;خيابان آمادگاه - روبروي جامکوسا2219965  

نام و نام خانوادگی :عبدالرضا عرفاني        

نام پدر: بهمن            

;تخصص:پوست ومو 

آدرس :آمادگاه - مجتمع گلديس        

تلفن -2239468---پست الکترونیکی:Reza erfanyy@yahoo.com   

  نام و نام خانوادگی : علي اصيليان

  نام پدر: عباس

تخصص:  پوست- فتوشيپ جراحي پوست

آدرس :خیابان شیخ مفید ساختمان ارمان تلفن 36634663

 پست الکترونیک:   asilian@med.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی:سعيد خيام باشي

نام پدر:رضا        

تخصص :پوست        

آدرس :  خيابان توحيد- بالاي داروخانه دي

تلفن : 6265704 

سایت :Saeid khayam bashi.emnil.com  

نام و نام خانوادگی :محمود عمراني فرد

نام پدر:اسدالله

فوق تخصص: جراحي پلاستيک        

آدرس : خيابان شمس آبادي - چهارراه عباس آباد

تلفن:2360839

سایت: m -omraniefard.mui.ac.ir

پست الکترونیک:E/omrane@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :احمد فاتحي

نام پدر: علي        

تخصص:پوست        

آدرس :آمادگاه جنب بانک ملت  2

نام و نام خانوادگی:  اکبرقلمکاري

نام پدر: عباس

تخصص:  پوست

آدرس : خيابان سيد علي خان - ابتداي خيابان

تلفن:  2212258ن             ام و نام خانوادگی : احمد وطنخواه

  نام پدر:  رجبعلي

 تخصص: پوست

آدرس :خيابان آمادگاه - روبروي جامکوسابق

تلفن: 2212763    . پست الکترونیک:  mailto:9@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :علي اصغر علوي راد

نام پدر:  علي اکبر        

فوقتخصص:  جراح پلاستيک        

آدرس : ميدان آزادي - ساختمان سپهر- طبقه 4 - واحد 

تلفن:  6682833, 6698853

نام و نام خانوادگی :محمد جواد طباطبایی

نام پدر:اسماعيل        

فوق تخصص:پلاستيک وزيبايي        

آدرس : خيابان شمس آبادي - روبروي بيمارستان سينا- پلاک 174                

پست الکترونیک:  tabatabai@yahoo.com 

نام و نام خانوادگی : شهلا انشاييه

نام پدر: حسن

تخصص: بيماريهاي پوست

آدرس : آمادگاه - طبقه فوقاني بانک سپه

تلفن: 2218406

پست الکترونیک:  enshaiei@med.mui.ac.ir    

نام و نام خانوادگی : مسعود مسلمي                

نام پدر:  حيدر                

تخصص: پوست            

آدرس:خيابان توحید جهار راه..لیس ساختمان ماکانEmail:moslemi.dr@yahoo.com   

تلفن:   6732381-نام و نام خانوادگی :ماه رخساره ناظريان        

نام پدر:مرتضي        

تخصص:پوست        

آدرس :دروازه شيراز- ابتداي چهارباغ بالا- بن بست دادستان - ساختمان پارس

تلفن:     6617102 -نام و نام خانوادگی :ذبيح الله شاهمرادي   

نام پدر:غلامعلي        

تخصص: پوست و مو

آدرس : خيابان شمس آبادي جنب MRI ساختمان زمرد - واحد109        

تلفن:  2204987 -پست الکترونیک : shahmorade@med.mui.ac.ir

نام و نام خانوادگی:محمد عليپور

نام پدر:قربان        

تخصص:جراحي پلاستيک

آدرس :خيابان شمس آبادي - روبروي اورژانس عيسي بن مريم - پارس غربي - ساختمان مريم-طبقه 3واحد32

تلفن:2366454 -پست الکترونیک:  Alipor@medmui.ac.ir        

نام و نام خانوادگی فضل الله شريعتي        

نام پدر: حسين        

تخصص: پوست و مو        

آدرس :آمادگاه مجتمع پزشکي سپاهان بلوک 2        

تلفن:  2214885 -سایت :  shariati@med.mui.ac.ir    

نام و نام خانوادگی :فرحنازفاطمي

نام پدر:  نصرالله

تخصص: پوست        

آدرس :محتشم کاشاني- جنب MRI - مجتمع پرديس - طبقه 1

تلفنپست الکترونیک :Farahnaz@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :شهريارلقماني        

نام پدر: رضا

فوق تخصص:  جراح پلاستیک        

آدرس :خيابان محتشم کاشاني - جنب ساختمان النا

ا       6289565     6289566  سايت        dr loghmani.irبست الكترونيك            sh-loghmani@yahoo.com

نام و نام خانوادگی :  محمدرضا خرازي

نام پدر:احمد

تخصص:   پوست        

آدرس : نجف آباد- خيابان امام - مقابل پاساژ ملت - کوچه شهيد محمدي 

تلفن:  0

پست الترونیک :    kharazi@yahoo.com    

نام و نام خانوادگی :حسين ابدالي       

نام پدر:حسن        

فوق تخصص: جراحي پلاستيک

آدرس :ابتداي چهارباغ بالا - مجتمع کوثر فازدوم - طبقه 4- واحد 617 

تلفن: پست الکترونیکی :   abdali@med.mui.ac.i&     

نام و نام خانوادگی :ناهيد مجلسي پور        

نام پدر: مهدي

تخصص:  پوست

آدرس : خيابان شمس آبادي - روبروي بيمارستان سينا

 تلفن: 2336349-سایت:  majlesipor.com       

نام و نام خانوادگی :شهلا ميرشهنشاهي

نام پدر:  صادق    

تخصص: پوست و مو

آدرس : خيابان شمس آبادي - ساختمانMRI طبقه 3

سایت:     Shahla-mirshams@yahoo.com    

نام و نام خانوادگی : پرويزکاشفي        

نام پدر:امين الله

تخصص:بيهوشي        

آدرس : بيمارستان الؤهرا-رياست    تلفننام و نام خانوادگی : گيتي صادقيان

نام پدر: منصور         

تخصص: پوست 

آدرس :  خيابان چهارباغ بالا مجتمع پارسيان طبقه 2

تلفن:6274949-پست الکترونیکی:     Sadeghiyan @SDLRC.MUI.ac.ir      

نام و نام خانوادگی : سعيد سهيلي پور

نام پدر: منصور

فوق تخصص:  گوش     

آدرس :خيابان شريعتي -مقابل نيروي انتظامي

تلفن:  6730662-6276173

سایت:   Soheilipor.med.mui.ac.ir 

نام و نام خانوادگی : مجيد راستي       

نام پدر:  عباس           

فوقتخصص: جراحي پلاستيک    

آدرس :خيابان توحید میانی ساختمان البرز                62581585    پست الکترونیک: Dr.rasti@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : مريم اختري    

تخصص: بيهوشي        

آدرس : اصفهان - بيمارستان سوانح امام موسي کاظم

تلفن :نام و نام خانوادگی :محمد رضا امید قائمي        

نام پدر:  حسن 

تخصص: پوست

آدرس : خيابان بزرگمهر- نبش خيابان هشت بهشت غربي ساختمان سارا - طبقه 5  

تلفن:  2652527-سایت:     Mroghaemi.com      

نام و نام خانوادگی : شعله فلاحت پيشه

 نام پدر:احمد

تخصص:  پوست 

آدرس :  خيابان فردوسي - ساختمان حکيم  طبقه همکف - پلاک 2   

تلفن:  6275178-پست الکترونیک:  Dr.sh- Falahat@yahoo.com  

نام و نام خانوادگی :محمد مسعودشوشتري

نام پدر:احمد  

تخصص: پوست 

آدرس :خيابان شمس آبادي - کوي نوبهار پلاک 19- طبقه فوقاني

تلفن:2333136 -نام و نام خانوادگی :سميرا کرباسيون      

نام پدر: محمد صادق

تخصص: پوست        

آدرس : خيابان توحيد- نرسيده به چهارراه شريعتي - مجتمع البرز-طبقه 4 شماره 12

تلفن:6286875 پست الکترونیک : Samira@ KarBasioun.com   

نام و نام خانوادگی :محمد رضا مرتضويان

نام پدر:سيد حسين

تخصص: بيهوشي

آدرس :اصفهان - مرکزجراحي اسپادانا

تلفن:6274949 پست الکترونیکی:    Rmortazaviyan@yahoo.com  

نام و نام خانوادگی : اسفندياراسفنديار بختياري

نام پدر: امير        

تخصص:  بيهوشي        

آ

تلفن:   

نام و نام خانوادگی : فريده ساداتي     

نام پدر: محمد حسن 

تخصص: جراح پلاستیک        

آدرس : شمس آبادي-خيابان پارک- مجتمع مريم بلوک 2 طبقه 1 - واحد4

ت0

سایت: sadati.comبست الکترونیک:Esh_47yahoo.com 

نام و نام خانوادگی : واعظ شوشتري

نام پدر: عبدالله         

تخصص: پوست        

تلفن:پست الکترونیکی:sh@yahoo.com

نام و نام خانوادگی : ندا اديبي

نام پدر: مصطفي    

تخصص:بوست      

آدرس : فلکه خوراسگان - ابتداي خيابان اباذر کوچه اباذر25 -طبقه 2

تلفن:  5240752                                                                     -نام و نام خانوادگی : مجيد دوامي نام پدر: محمودتخصص: پوست آدرس : خيابان شمس ابادی ساختمان قمرالدوله طبقه جهارم   تلفن مطب: ز      

تلفن:  پست الکترونیکی: Davami.M@yahoo.com  

نام و نام خانوادگی : اکبراميني       

نام پدر:  حسين   

تخصص: پوست 

آدرس :  نجف آباد -خيابان امام - کوچه گزان مايه

تلفن:  03312613504-سایت:         AKBAR2005.com 

نام و نام خانوادگی : هايده اعظم بور      v

نام پدر: مصطفي

تخصص: پوست 

آدرس : اصفهان - يمارستان بهشتي

تلفننام و نام خانوادگی : حميد رضا هدايتي

نام پدر:  هدايت الله

تخصص: ;پوست

آدرس :   کاشان - چهارراه آيت الله کاشاني ساختمان اميرکبيرطبقه 3

تلفن:03614455311 – 03614458841

نام و نام خانوادگی : الهه باطني

نام پدر: عبدالعلي       

تخصص: پوست

آدرس : خيابان شمس آبادي - جنب اورژانس عيسي بن مريم- مجتمع مريم طبقه         

تلفن:    3262233 -سایت :    Elahe Bateni.com

نام و نام خانوادگی : زهره نيلفروشان

نام پدر: اصغر

تخصص:  پوست

آدرس : زرين شهر- بلوارشهيد باهنر- ابتداي کوچه بهشت

تلفن:03342270951 –نام و نام خانوادگی :محمدعلي نيلفروش زاده      

تخصص: پوست        

آدرس : اصفهان - مرکزتحقيقات پوست وسالک

تلفن:02188972221-ن              نام خانوادگی : مهدي صفازاده

نام پدر: فضل الله

تخصص: پوست

آدرس : شمس ابادي - جنب بيمارستان سينا روبروي داروخانه دکتردردکشان - ساختمان آرا 

تلفن:2235031 -بست الکترونیک :dr.safazadeh gmai.com 

نام و نام خانوادگی : اميرحسين سيادت

نام پدر: مرتضي

تخصص: پوست

آدرس : دروازه تهران - خيابان خرم مرکزتحقيقات صديقه طاهره         

تلفن:1 

نام و نام خانوادگی : محمد رضا رئيس زاده

نام پدر: فضل الله

تخصص: پوست

آدرس :  ابتداي خيابان محتشم کاشاني روبروي  جنب بيمه ايران

تلفن:6274222 - 6264494 

نام و نام خانوادگی :  افشين داروغه      

نام پدر:  علي

تخصص: ;پوست

آدرس: شاهين شهر - خيابان فردوسي  فرعي دوم غربي

تلفن 

 

 

نظر شما

نام * :
پست الكترونيكي * :
وب سایت :
نظر *:
  کد امنیتی را وارد نمایید :
اختصاصي براي مدير سايت ( درصورت انتخاب اين گزينه نظر شما در وب سايت ديده نخواهد شد )
لطفا از ارسال سوالات پزشکی در این صفحه خودداری نمائید . به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .

سوالات پزشکی كاربران
پيام هاي كاربران
گالري عكس
سايت هاي مرتبط
اطلاعات کلی درباره لیزر
درباره ما
تزريق بوتوکس
جستجوی مطالب
 
 
 
Isfahan University of Medical sciences